Eldre hånd løfter en kopp ved Betanien rehabilitering og sykehjem.

Velkommen til avdeling 3B

Sykehjemsavdelingen er en somatisk langtidsavdeling med plass til 29 pasienter. Vi har 23 enerom og 3 dobbeltrom, spisestue og dagligstue med TV. 

 
Avdelingen har fleksibel besøkstid og alle er hjertelig velkommen til oss.
 

 

Målsetting

 • Den enkelte pasient lever er verdig liv med mulighet for mestring ut fra egne forutsetninger. 
 • Pasientene opplever å bli sett, føler omsorg og trygghet. ​
 • Pårørende er en ressurs vi ønsker å ha et godt og nært samarbeid med

 

Fagkompetanse

Avdelingen har sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere og pleiemedhjelpere som jobber i team for å gi pasientene et best mulig tilbud. Sykehjemmet har to aktivitører tilknyttet de tre sykehjemsavdelingene.

 

Medisinsk behandling

Vi har tverrfaglig samarbeid med fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og lege. Legevisitt på tirsdager.

 
Vi prøver å unngå innleggelse i sykehus og behandler pasientene på avdelingen dersom det er mulig.

 

Aktiviteter

Vi har ulike aktiviteter på avdelingen blant annet:

 • Musikkterapi
 • Musikk og bevegelse/trim
 • Mannsgruppe annenhver uke
 • Dameforeningen Solstrålen møtes en gang i måneden
 • Sangstund
 • Høytlesing fra dagens avis og utvalgte bøker
 • Aktiviteter i forhold til årstidene
 • Baking av gjærbakst og kaker
 • Kreativ gruppe
 • Andakt​