Eldre hånd løfter en kopp ved Betanien rehabilitering og sykehjem.

Velkommen til avdeling 3B

Sykehjemsavdelingen er en somatisk langtidsavdeling med plass til 29 pasienter. Vi har 23 enerom og 3 dobbeltrom, spisestue og dagligstue med TV. 

Avdelingen har fleksibel besøkstid og alle er hjertelig velkommen til oss.

 

Målsetting

 • Den enkelte pasient lever er verdig liv med mulighet for mestring ut fra egne forutsetninger. 
 • Pasientene opplever å bli sett, føler omsorg og trygghet. ​
 • Pårørende er en ressurs vi ønsker å ha et godt og nært samarbeid med

 

Fagkompetanse

Avdelingen har sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere og pleiemedhjelpere som jobber i team for å gi pasientene et best mulig tilbud. Sykehjemmet har to aktivitører med fagutdannelse tilknyttet de tre sykehjemsavdelingene.

 

Medisinsk behandling

Vi har tverrfaglig samarbeid med fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og lege. Legen er tilgjengelig hver ukedag.

Vi prøver å unngå innleggelse i sykehus og behandler pasientene på avdelingen dersom det er mulig. Vi gir intravenøs væskebehandling, antibiotika, og blodoverføring.

 

Aktiviteter

Vi har ulike aktiviteter på avdelingen blant annet:

 • Musikkterapi
 • Musikk og bevegelse/trim
 • Mannsgruppe annenhver uke
 • Dameforeningen Solstrålen møtes en gang i måneden
 • Sangstund
 • Høytlesing fra dagens avis og utvalgte bøker
 • Aktiviteter i forhold til årstidene
 • Baking av gjærbakst og kaker
 • Kreativ gruppe
 • Andakt​