Nyhetspublisering

​Husk å legg bilder og vedlegg til nyheter inn i de rette bibliotekene før man lager nyheten :)
  
  
Description
  
  
  
  
Skriv en ny nyhet
/Nyheter/_layouts/15/CreatePage.aspxIn page navigation
Bilder til nyheter
Bilder som skal vises i nyheter legges her
/Nyheter/PublishingImages/Forms/Thumbnails.aspxIn page navigation
Vedlegg til nyheter
Vedlegg til nyheter legges her
/Nyheter/Documents/Forms/AllItems.aspxIn page navigation
Oversikt over alle sider
/Nyheter/Pages/Forms/AllItems.aspxIn page navigation