Eva-Marie Toppe mottok Linda Buettners praksispris 2. juni

Musikkterapeut ved Betanien rehabiliteirng og sykehjem, Eva-Marie S. Toppe.

2. juni mottok musikkterapeut Eva Marie S. Toppe Linda Buettners praksispris for 2016 på vegne av Betanien rehabilitering og sykehjem for prosjektet Generasjonssang.

Åse Meistad Skjellevik
08.06.2016

​2. juni mottok musikkterapeut Eva Marie S. Toppe Linda Buettners praksispris for 2016 på vegne av Betanien rehabilitering og sykehjem for prosjektet Generasjonssang. Prisen, som består av en diplom og 10.000 kr, ble delt ut på SESAM-konferansen i Stavanger.

I begynnelsen av april sendte Regionalt kompetansesenter eldremedisin og samhandling (SESAM) ut utlysning til Linda Buettners praksispris for 2016. I utlysningen skrev SESAM: «Linda Buettner var en amerikansk professor i rekreasjonsterapi. Hun har vært en foregangsfigur for det praksisnære arbeidet og for betydningen av positive aktiviteter i hverdagen, både internasjonalt og her i vår region. I Linda Buettners ånd vil SESAM bidra til «Den gode dagen» for personer med demens gjennom å fremheve og dele enkle, kreative, morsomme, nære, kjærlige og smarte; kort sagt – gode tiltak for personer med demens.» Musikkterapeut Eva Marie S. Toppe var en av 12 som sendte inn beskrivelse av gode tiltak for personer med demens. Toppe beskrev Generasjonssang som hun har drevet mellom demensavdelingen ved Betanien rehabilitering og sykehjem og barnekoret i Metodistkirken i Fyllingsdalen (om du har lyst til å lese den innsendte beskrivelsen, finner du den her).

Generasjonssang gjennomføres ved at musikkterapeut Eva-Marie S. Toppe lærer sanger, sangleker, rim og regler som beboerne formidler fra sin barnekultur. Disse tar hun med seg i møtet med barnekoret. Både barn og voksne i koret lærer seg disse og gjør sangene og sanglekene til sine egne. Dette er en prosess som går over litt tid. Når barna kan sangene/sanglekene, er de klare for å møte beboerne. Ved å bruke kjente og kjære sanger i dette møtet, vekkes følelser som gir liv til minner hos beboerne. Slik bygges lydbro mellom fortid og nåtid. Dette inspirerer og motiverer beboerne til musisk deltagelse i møte med barna og de voksne i barnekoret.

Målet er at barna og beboerne skal synge og danse sammen, ikke bare for hverandre. Barnekoret danner ring og vender sin ring mot beboerne som sitter i ring rundt. Der møter de gode hender og smilende fjes, og samspillet kommer umiddelbart i gang.

Det viktigste i Generasjonssang er det spontane samspillet, gleden, leken og vitaliteten som oppstår i møtet mellom barna, deres foreldre og beboerne i sang og dans. «Vi har et stort fargerikt lett stoff, og bruker det som seil, der både barn og beboere holder i stoffet og samarbeider om å la seilet vugge med mens vi synger Ro, ro til fiskeskjær og Ro din båt. Barna får krype under seilet, og spenningen som fremkalles gir glad, spontan latter og gode blikkmøter», forteller Toppe.

I begrunnelsen for at Generasjonssang fikk Linda Buettners praksispris trakk prisutdeler Vigdis Vagle fram følgende fra prosjektbeskrivelsen «Deltakelse, felleskapsopplevelse og det å bli sett for noe man mestrer, gjør mye med selvfølelse og opplevelsen av å være verdifull som person.» I Generasjonssang, blir de eldre ressurspersoner som formidler sanger fra sin kulturelle skattekiste. Disse skaper arena og rammer for musisk samspill og generasjonsmøte, og gir beboerne og barna opplevelse av glede og mestring.

Toppe har også generasjonssang mellom Betanien barnehage og andre sykehjemsavdelinger ved Betanien rehabilitering og sykehjem.

Eva-Marie S. Toppe mottok Linda Buettners praksispris den 2. juni på SESAM-konferansen i Stavanger (SESAM sin nyhetsartikkel om utdelingen av Linda Buettners praksispris, finner du her). Målet med konferansen var å formidle ny kunnskap og gi inspirasjon til arbeidet med eldres helse i alle deler av helsetjenesten. Tema som ble belyst var demens, depresjonsbehandling og ernæring.