Restriksjoner for besøk ved Betanien rehabilitering og sykehjem

gamle hender holder på en stokk

​Illustrasjonsbilde hentet fra pixabay.com.

02.10.2020

Pasienter og bebeoere på sykehjem har grunnet høy alder og underliggende sykdkommer økt risiko for alvorlig sykdomsforløp ved smitte av Covid-19. På grunn av dette ser vi oss nødt til å ha følgende restriksjoner:

  • Det er daglige besøkstider og vi fører loggbok.
  • Besøkende bør holde 1 meters avstand.
  • Besøk foregår på beboerrom, besøksrom eller utendørs.
  • Det kan maksimalt komme 2 besøkende pr beboer om gangen med mindre annet er avtalt.
  • Besøkende som har vært utlandet eller har vært i et område i Norge med stort smittepress kan ikke besøke sykehjemmet før 10 dager etter hjemkomst.
  • Besøkende med forkjølelsessymptomer kan ikke komme på besøk i sykehjemmet.
  • Dersom besøkende blir syk innen 48 timer etter å ha vært på besøk, skal de varsle sykehjemmet og kontakte egen lege for å avklare om det er behov for koronatest. Dersom besøkende tester positivt for korona skal de oppgi til smittevernkontoret når og hvor de har vært på besøk på sykehjem.

Ta gjerne kontakt med den enkelte avdeling om du har spørsmål.