Besøksrestriksjoner for perioden 20. april-12. mai

Koronavirus

​Illustrasjonsbilde hentet fra pixabay.com.

19.04.2021

Den 3. mai videreførte Bergen kommune lokale tiltak med følgende besøksrestriksjoner gjeldende til og med 12. mai.

Grunnet en uavklart situasjon på rehabiliteringsavdelingen er det besøksstopp på avdelingen til og med 7. mai.

 

Smittevernråd for besøk

 • Besøkende fra utlandet må i 10 dagers karantene før de kan komme på besøk. Besøkende fra områder i Norge med høyt smittepress må oppgi dette i dialog med sykehjemmet.
 • Pårørende med forkjølelsessymptomer kan ikke komme på besøk i sykehjemmet.
 • Dersom besøkende blir syk innen 48 timer etter å ha vært på besøk, skal de varsle sykehjemmet og kontakte egen lege for å avklare om det er behov for koronatest. Dersom besøkende tester positivt for korona skal de oppgi til smittevernkontoret når og hvor de har vært på besøk på sykehjem.
 • Ved inngangsdøren til avdelingene skal det legges frem en protokollbok, hvor de besøkende oppfordres til å registrere seg ved ankomst. Alle besøkende må desinfisere hender ved ankomst og når de forlater sykehjemmet.
 • Besøkende må bruke munnbind i kontakt med ansatte og andre pasienter/beboere enn den de besøker.
 • Besøket må foregå i besøksrom, på beboerrom eller utendørs. Besøk kan ikke gjennomføres i fellesareal. Etter besøket må kontaktflatene rengjøres.
 • Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Hvis besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
   

Gjennomføring av besøk på sykehjemsavdeling

Sykehjemsavdelingene 2B, 3A og 3B har besøkstid fra kl. 11.00-18.00 alle dager. Besøkende trenger ikke avtale besøk på forhånd innenfor dette tidsrommet. Eventuelle besøk ut over dette må avtales med avdelingen.

Vaksinerte beboere

 • Vaksinerte beboere kan ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt, med besøkende, men ved uvaksinerte besøkende gjelder dette bare et begrenset antall og de samme over tid (anbefaler inntil 3 personer).
 • Det er ingen begrensning på antall besøkende utover nasjonale anbefalinger. På grunn av størrelse på beboerrom anbefales det kun 2 besøkende om gangen, men det kan være flere om besøkende er fra samme husstand.
 • Ved bursdag eller lignende bør det legges til rette for at en kan ha en mindre markering. Nasjonale anbefalinger ved private arrangementer må følges.
   

Uvaksinerte beboere

 • Besøkende bør holde 1 meters avstand og bruke munnbind hos beboere som ikke er fullvaksinert.
  Med fullvaksinert menes det at det må gå minimum 1 uke etter siste dose.
 • Det er ingen begrensning på antall besøkende utover nasjonale anbefalinger. På grunn av størrelse på beboerrom anbefales det kun 2 besøkende om gangen, men det kan være flere om besøkende er fra samme husstand.
 • Uvaksinerte beboere bør fortrinnsvis vente med fysisk kontakt med besøkende til de er fullvaksinert.

 

Gjennomføring av besøk på rehabiliteringsavdeling

 • Rehabiliteringsavdelingen (2A) har følgende besøkstider:
  • Hverdager kl. 17.00-20.00
  • Helg kl. 13.00-20.00
 • 2 faste besøkende kan besøke pasienten inntil 2 ganger pr. uke.
 • Besøk må avtales på forhånd.
 • Besøkende må bruke munnbind og bør holde 1 meters avstand.

 

Permisjon

 • Sykehjemsbeboere kan dra på permisjon.
 • Det anbefales ikke at rehabiliteringspasienter drar på permisjon. Dersom pasient likevel reiser på permisjon, må en vurdere karantene og testing ved tilbakekomst.