https://www.betanien.no/barnehagen/Bilderotator/liten-og-stor.jpg
https://www.betanien.no/barnehagen/Bilderotator/DSC_1966.JPG
https://www.betanien.no/barnehagen/Bilderotator/blabaer.jpg

​Velkommen til Betanien barnehage

Betanien barnehage eies og drives av Stiftelsen Betanien Bergen. Vi holder til i et naturskjønne omgivelser ved Kanadaskogen i Fyllingsdalen.

Barnehagen har plass til ca 50 barn i alderen 0-6 år, fordelt på 3 avdelinger.

For oss i Betanien barnehage er det viktig å skape en trygg hverdag for barna med vekt på lek, læring og utfordringer tilrettelagt det enkeltes barns utviklingstrinn.

 

Åpen løsning

Det fysiske miljøet og det pedagogiske opplegget er basert på at barnehagen har åpen løsning med aldersblandete grupper. Denne type løsning gir barna varierte sosiale erfaringer, og anledning til å utvikle omsorg og ansvar.
 

Pedagogisk opplegg

Det pedagogiske opplegget tar utgangspunkt i årets rytme og høytidene. For barna under tre år, vil læring i dagliglivets aktiviteter være dominerende. For de barna som er eldre er det naturlig med tema- og prosjektarbeid.

Barna deles i grupper med barn på samme alderstrinn og det arbeides med tema i organiserte, tilrettelagte aktiviteter og på faste, ukentlige turer.

I tillegg er kvalitet på samspill barn-barn og barn-voksne i fokus gjennom dagens mange hverdagssituasjoner. I disse situasjonene gis barna anledning til å utvikle grunnleggende sosiale ferdigheter.
 

Satsingsområder

Betanien barnehages satsingsområde er natur og friluftsliv. I tillegg har vi et årlig s​atsingsområde som barna er med på å bestemme. For barnehageåret 2020/2021 er dette språk og språkutvikling.
 

Mat i barnehagen

Barnehagen serverer lunsj hver dag. Mandag og fredag er det i form av middag, og de andre dagene i form av smørelunsj. På turene lages det varm lunsj.

No content found

 Styrer

Anne Bjørkbom Knutsen

Anne Bjørkbom Knutsen

 

Tlf. 55 50 72 30

 Åpningstider

​​Mandag-fredag kl. 07.00-16.30.

 Søk barnehageplass

Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars hvert år. Vi gjør også opptak av nye barn i løpet av året dersom vi har plass.

Søk om barnehageplass hos oss via Bergen kommunes elektroniske søknadsskjema.

Om du er ansatt i en av Stiftelsen Betanien Bergens virksomheter eller er student ved VID vitenskapelige høgskole, må dette skrives i merknadsfeltet på søknaden.