To gode venner gir tommelen opp til fotografen.

​Årets satsingsområde

Årets satsningsområde er språk og språkutvikling.

Hvert år velger vi sammen et satsningsområde som vi jobber med gjennom året. Vi spør barna hva som er kjekt å jobbe med, foreldre kommer med forslag om tema som barna er opptatt av, og de ansatte observerer og samtaler med barna for å finne et godt satsningsområde for årets tema.

Dette året er et spesielt år i forhold til planlegging av barnehagens arbeidsmåter, prosjekter og aktiviteter. På grunn av koronapandemien så må vi ta andre hensyn enn vi vanligvis har gjort, men det får vi til.
Språk og språkmiljø er et spennende satsningsområde. Vi har fokus på leken, den er et godt utgangspunkt for å jobbe med språket på ulike måter. Vi bruker eventyr, sang, musikk, forming, rim og regler for å utvikle språket. Vi må sørge for at alle barna får positive og varierte erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Vi fletter lek og læring inn i det daglige og gjennom å erfare med kroppen, både i innerommet og uterommet kan vi bidra til et godt og lærerikt språkmiljø.

Bergen kommune har også språk og språkmiljø som satsningsområde i sine barnehager, og bystyret har bevilget 3 millioner kroner til dette arbeidet. Vår barnehage har fått 20.000 kroner til å kjøpe inn utstyr og materiell for å bedre språkmiljøet i barnehagen. Det setter vi stor pris på.

 Nyheter

No content found

 Styrer

Anne Bjørkbom Knutsen

Anne Bjørkbom Knutsen

 

Tlf. 55 50 72 30

 Åpningstider

​Mandag-fredag kl. 07.00-16.30.​

 Søk barnehageplass

Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars hvert år. Vi gjør også opptak av nye barn i løpet av året dersom vi har plass.​

Søk om barnehageplass hos oss via Bergen kommunes elektroniske søknadsskjema.

Om du er ansatt i en av Stiftelsen Betanien Bergens virksomheter eller er student ved VID vitenskapelige høgskole, må dette skrives i merknadsfeltet på søknaden.