To gode venner gir tommelen opp til fotografen.

​Årets satsingsområde

Årets satsningsområde er Livsglede.

Det er spennende å starte et nytt år i barnehagen. De største barna er sluttet og nye barn begynner. Vi er opptatt av at barna skal medvirke i sin egen barnehagehverdag. Vi bruker mye tid på å finne ut hva som engasjerer barna.

Barna er med på å velge hva vi skal ha som satsningsområde hvert år, og i år har vi kalt det for Livsglede. I arbeidet med satsningsområdet har vi mulighet til å gå dypere inn i stoffet og konsentrere oss om noen spesielle områder.

I årets satsningsområde vil vi ha fokus på kropp, bevegelse, mat og helse. Turene våre er en viktig del i barnehagen, og her har vi fokus på natur og miljø, kropp, bevegelse og mat. Vi vil jobbe med psykisk helse ved å tilrettelegge og jobbe for et godt fellesskap hvor alle barna trives og føler seg trygg, ivaretatt og verdsatt. Det er vi voksne som har ansvaret for at barna føler seg velkommen og inkludert i fellesskapet. Vi ønsker å forebygge mobbing og utestengelse gjennom vårt fokus på fellesskap, livsglede og livsmestring.

Leken er den viktigste aktiviteten for å utvikle et godt fellesskap, trygghet og trivsel. Den er med på å gi barna en meningsfull hverdag hvor lek og læring flettes inn i det daglige livet i barnehagen. Barna lærer og utvikler en sammensatt kompetanse gjennom leken. Samtidig er vi opptatt av å ha et godt språkmiljø i barnehagen. Vi må sørge for at alle barna får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som utrykk for egne følelser.

Miljøarbeid er også en viktig del av innholdet i barnehagen. Arbeid med kjøkkenhage og det å dyrke vår egen mat gir barn og voksne kunnskap og erfaringer som vi tar med oss videre. Kildesortering og søppelplukking er noe barna er veldig opptatt av, og det gir oss gode erfaringer og vaner. Målet er at fotavtrykket vårt i forhold til miljø skal være så lite som mulig.

Neste års satsingsområde

Sammen med barna velger vi et nytt sats​ingsområde for neste barnehageår.

 Nyheter

No content found

 Styrer

Anne Bjørkbom Knutsen

Anne Bjørkbom Knutsen

 

Tlf. 55 50 72 30

 Åpningstider

​Mandag-fredag kl. 07.00-16.30.​

 Søk barnehageplass

Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars hvert år. Vi gjør også opptak av nye barn i løpet av året dersom vi har plass.​

Søk om barnehageplass hos oss via Bergen kommunes elektroniske søknadsskjema.

Om du er ansatt i en av Stiftelsen Betanien Bergens virksomheter eller er student ved VID vitenskapelige høgskole, må dette skrives i merknadsfeltet på søknaden.