Sjusteinsovnen er god å ha når man skal lage mat over bål på tur.

​Natur og friluftsliv som satsingsområde

Betanien barnehage legger stor vekt på natur og friluftsliv, og vi bruker det flotte nærmiljøet vårt aktivt gjennom hele året.

Fordelt i grupper går barna på ukentlige heldags- og halvdagsturer. Barn og voksne legger i vei med sekk, mat og utstyr. På turene leker barna, ser på plante- og dyreliv og følger med i årstidenes forandringer.

De minste barna har ingen turdag, men benytter uteområdet i barnehagen.

 

Vi har:

  • Bilfri adgang til flotte skogsområder ved barnehagen
  • Opparbeidete aktivitets- og lekeområder i skogen
  • Gapahuk/lavvo
  • Leirbål
  • Egen hytte i skogen


Vi ønsker å gi barna:

  • Gode naturopplevelser og erfaring med friluftsliv
  • Gode sanseinntrykk
  • Kroppsbeherskelse/motorikk
  • Mulighet til å være kreativ

 

Mål

Naturen utfordrer til aktivitet og iakttakelse, den forundrer og gir barn og voksne glede. Målet med satsingsområdet vårt er at barna skal bli glad i naturen, lære å ta vare på den og oppleve glede ved å utfolde seg i den.

 Nyheter

No content found

 Styrer

Anne Bjørkbom Knutsen

Anne Bjørkbom Knutsen

 

Tlf. 55 50 72 30

 Åpningstider

​Mandag-fredag kl. 07.00-16.30.

 Søk barnehageplass

Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars hvert år. Vi gjør også opptak av nye barn i løpet av året dersom vi har plass.

Søk om barnehageplass hos oss via Bergen kommunes elektroniske søknadsskjema.

Om du er ansatt i en av Stiftelsen Betanien Bergens virksomheter eller er student ved VID vitenskapelige høgskole, må dette skrives i merknadsfeltet på søknaden.