Barn og voksne forbereder seg på tur med ferdaråd.

Priser​

Barnehageplassen koster 3230​ kr pr. måned.

Foreldre betaler for 11 måneder i året.

 

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon etter Bergen kommunens takster.

 

Matpenger

Det betales i tillegg 250 kr pr. måned i matpenger. Under covid-19 pandmien serveres det ikke mat, om man betaler heller ikke matpenger så lenge pandemien pågår.

No content found

 Styrer

Anne Bjørkbom Knutsen

Anne Bjørkbom Knutsen

 

Tlf. 55 50 72 30

 Åpningstider

​Mandag-fredag 07.00-16.30.

 Søk barnehageplass

Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars hvert år. Vi gjør også opptak av nye barn i løpet av året dersom vi har plass.

Søk om barnehageplass hos oss via Bergen kommunes elektroniske søknadsskjema.

Om du er ansatt i en av Stiftelsen Betanien Bergens virksomheter eller er student ved VID vitenskapelige høgskole, må dette skrives i merknadsfeltet på søknaden.