Flyfoto av Stiftelsen Betanien Bergens virksomheter.

Stiftelsen Betanien Bergen

Stiftelsen Betanien Bergen er en selvstendig og selveiende stiftelse, stiftet av Metodistkirken i Norge.

Stiftelsen Betanien Bergen eier og driver Betanien barnehageBetanien rehabilitering og sykehjem og Betanien sykehus. De fleste stabs- og støttefunksjoner ligger organisert under administrerende direktør av Stiftelsen Betanien Bergen.

Alle virksomhetene er lokalisert til Fyllingsdalen i Bergen.


 

​En grønn stiftelse med fokus på det ytre miljø

​Stiftelsen Betanien Bergen er miljøsertifisert etter ISO-standarden 14001:2015.


 

​Miljøpolitikk

​​Vår milljøpolitikk er som følger:

  • ​Stiftelsen Betanien Bergen (SBB) skal være en aktiv bidragsyter for et bedre miljø.
  • SBB skal kontinuerlig jobbe med å forbedre sine miljøprestasjoner, og overholde myndighetskrav.
  • SBB har et samfunnsansvar for å påføre miljøet minst mulig belastning gjennom å bruke minst mulig ressurser.
  • SSB skal gjennom høyt miljøengasjement og kreative løsninger gå foran med et godt eksempel for andre bedrifter.

 

​Miljømål

Vi har satt følgende miljømål:

  • Ha miljøbevisste medarbeidere.
  • Redusere utslipp av miljøskadelige stoffer til jord, luft og vann.
  • Redusere energiforbruket og dersom mulig benytte fornybar energi.
  • Redusere miljøpåvirkningen fra produkter og avfall.

 

Andre Betanien-virksomheter i Norge:

 Ledergruppe

Per Martin Knutsen (foto: Bjørn Leirvik)

Per Martin Knutsen

Administrerende direktør

55 50 70 05

Anne Bjørkbom Knutsen - styrer i Betanien barnehage.Anne B. Knutsen

Styrer
Betanien barnehage

55 50 72 30
Hilde Hagenes Christensen

Hilde H. Christensen

Styrer Betanien rehabilitering og sykehjem

55 50 70 30

Eli Julseth Birkhaug - direktør ved Betanien sykehus

​​Eli Julseth Birkhaug

Direktør Betanien sykehus

55 50 73 44

Frode Strøm


Frode Strøm

HR-direktør

55 50 70 07
Økonomidirektør Ketil Ragnhildstveit


Ketil Ragnhildstveit

Økonomidirektør

48 95 90 24

Kommunikasjonssjef Åse Meistad Skjellevik

​​​Åse Meistad Skjellevik

Kommunikasjonssjef 

41 26 09 42

IKT-sjef Atle Thorsheim


Atle Thorsheim

IKT-sjef

90 95 27 74​

 Støttefunksjoner

Husøkonom Anette Taule

Anette Taule

Husøkonom

55 50 71 21

Kjøkkensjef Liv Hege Olsen


Liv Hege Olsen

Kjøkkensjef

55 50 71 26

Driftsjef Vidar Christiansen


Vidar Christiansen

Driftssjef

55 50 71 10