Hospitalet Betanien i Kalfaret i Bergen sentrum.

Stiftelsen Betanien Bergens historie 

Stiftelsen Betanien startet sin virksomhet i Bergen i 1904. De første oppgavene var som privat hjemmesykepleie, dels i hjemmene og dels innenfor eksisterende sykehus i Bergen.

 

Helse- og omsorgstjenester

3. mai 1914 ble Hospitalet Betanien i Kalfaret innviet.

Før Betanien fikk eget hospital, hadde Betanien ansvar for flere institusjoner. Det mest kjente sykehuset Betanien hadde ansvar for, var Luster Sanatorium i Sogn (1911-1958). I perioden 1925-1948 hadde Betanien også ledelsen av sykepleietjenesten ved gynekologisk avdeling på Kvinneklinikken i Bergen.

Hospitalet Betanien i Kalfaret hadde på sitt meste 162 senger og var et akutt lokalsykehus med avdelinger innen kirurgi, medisin, gynekologi og plastisk kirurgi, foruten føde- og barselsavdeling. I perioder hadde Hospitalet Betanien også pasienter for hud- og lungespesialist, samt nevrolog. Hospitalet Betanien hadde denne sykehusmodellen frem til slutten av 1970-tallet. Fra januar 1985 til april 1989 besto hospitalet av en indremedisinsk sengepost og tre langtidsposter.

Hospitalet Betanien flyttet til nye lokaler i Fyllingsdalen i april 1989. I januar 1998 ble også 36 nye serviceboliger tatt i bruk i et samarbeid med Bergen kommune.

I juni 2014 ble Hospitalet Betanien delt i to; Betanien rehabilitering og sykehjem og Betanien sykehus.

 

Betanien rehabilitering og sykehjem

Betanien rehabilitering og sykehjem har driftsavtale med Bergen kommune.  I Bergen har Betanien rehabilitering og sykehjem en rehabiliteringsavdeling, tre sykehjemsavdelinger, en dagavdeling og en flerfaglig avdeling bestående av leger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sosionom og musikkterapeut.

Betanien rehabilitering og sykehjem hadde i perioden september 2001-oktober 2018 en sykehjemsavdeling lokalisert i Alfaz del Pi i Spania. Driften av Fundación Betanien ble avviklet da driftsavtalen Bergen kommune hadde ble avsluttet 31. oktober 2018.
 

Betanien sykehus 

Betanien sykehus driftsavtale med Helse Vest RHF og består i dag av:

 

Betanien barnehage

Betanien barnehage ble etablert i 1993 for å gi de ansatte et tilbud om personalbarnehage. Barnehagen tar hovedsakelig inn barn av ansatte ved Stiftelsen Betaniens virksomheter, studenter og ansatte ved VID ​vitenskapelige høgskole eller medlemmer av Metodistkirken i Fyllingsdalen, men tar også inn andre barn ved ledig plass. Barnehagen har gode søkertall.

 

Sykepleieutdanning

Fram til 1908 ble alle Betanien-søstre utdannet i Kristiania, men i 1908 begynte Betanien i Bergen å utdanne egne sykepleiere i samarbeid med Bergen kommunale sykehus på Engen.

1. oktober 1923 åpnet Betanien egen sykepleierskole i Kalfaret. Skolen startet med grunnutdanning for sykepleiere og fikk senere ulike videreudanninger. 1. januar 2016 fusjonerte Høgskolen Betanien med Diakonhjemmet høgskole, Haraldsplass diakonale høgskole og Misjonshøgskolen som sammen ble til VID vitenskapelige høgskole.

 Ledergruppe

Per Martin Knutsen (foto: Bjørn Leirvik)

Per Martin Knutsen

Administrerende direktør

55 50 70 05

Anne Bjørkbom Knutsen - styrer i Betanien barnehage.Anne B. Knutsen

Styrer
Betanien barnehage

55 50 72 30
Hilde Hagenes Christensen

Hilde H. Christensen

Styrer Betanien rehabilitering og sykehjem

55 50 70 30

Eli Julseth Birkhaug - direktør ved Betanien sykehus

​​Eli Julseth Birkhaug

Direktør Betanien sykehus

55 50 73 44

Frode Strøm


Frode Strøm

HR-direktør

55 50 70 07
Økonomidirektør Ketil Ragnhildstveit


Ketil Ragnhildstveit

Økonomidirektør

48 95 90 24

Kommunikasjonssjef Åse Meistad Skjellevik

​​​Åse Meistad Skjellevik

Kommunikasjonssjef 

41 26 09 42

IKT-sjef Atle Thorsheim


Atle Thorsheim

IKT-sjef

90 95 27 74​

 Støttefunksjoner

Husøkonom Anette Taule

Anette Taule

Husøkonom

55 50 71 21

Kjøkkensjef Liv Hege Olsen


Liv Hege Olsen

Kjøkkensjef

55 50 71 26

Driftsjef Vidar Christiansen


Vidar Christiansen

Driftssjef

55 50 71 10