Utsnitt av toppen av skulpturen Livstreet som står utenfor Betanien rehabilitering og sykehjems lokaler i Bergen.

Hva er en diakonal institusjon?

Stiftelsen Betanien består av ulike typer institusjoner innen helse og pedagogikk. Felles for institusjonene er at de er diakonale. Institusjonsdiakoni forstås som omsorgsutøvelse i spesialiserte institusjoner som er begrunnet i et kristent og kirkelig mandat.

 

Dobbelt oppdrag

Det faglige tilbudet innen helse og pedagogikk utføres på oppdrag fra det offentlige, i vårt tilfelle vil det si fra Bergen kommune og Helse Vest RHF. For en utenforstående vil det kanskje ikke være lett å identifisere den diakonale egenarten ved å se på praksisutøvelsens former. Diakonale institusjoner utfører stort sett den samme praksis som offentlige institusjoner, og med samme gode kvalitet. Samtidig utføres vårt oppdrag også på vegne av kirken. Kirken er da ikke forstått som organisatorisk størrelse, men som en teologisk størrelse der Jesus Kristus er sentrum. Diakonale institusjoner er for det meste organisert utenfor og ved siden av kirken som organisasjon, og blir med bakgrunn i dette ofte karakterisert som å ha et dobbelt oppdrag. Vi handler på oppdrag fra det offentlige og fra kirken.

 

Holdninger eller handlinger?

Det er inspirasjonskilden til de diakonale institusjonene som er den største forskjellen. Yrkesutøvelsens former er ikke annerledes enn på en offentlig institusjon. Når det er sagt, så forventes det gjerne at diakonale institusjoner har fokus på mer enn å ha en effektiv og økonomisk forsvarlig drift. På Betanien har vi både et idégrunnlag for hvorfor vi startet opp arbeidet for vel 100 år siden, og et verdigrunnlag som sier noe om hvordan vi skal utføre arbeidet vårt. Verdiene omsorg, helhetssyn, åpenhet, kreativitet og kvalitetsbevissthet sier noe om hvilke holdninger vi skal møte brukerne våre med. Å ha fokus på verdiene er viktig for oss som diakonale virksomheter, uten at vi kan ta monopol på disse universelle verdiene. Vi kan likevel velge å la dem gi en tydelig forankring og retning for arbeidet vårt. Det er ikke snakk om enten holdning eller handling. Begge deler er viktige i tjenesten for mennesker.

 Ledergruppe

Per Martin Knutsen (foto: Bjørn Leirvik)

Per Martin Knutsen

Administrerende direktør

55 50 70 05

Anne Bjørkbom Knutsen - styrer i Betanien barnehage.Anne B. Knutsen

Styrer
Betanien barnehage

55 50 72 30
Hilde Hagenes Christensen

Hilde H. Christensen

Styrer Betanien rehabilitering og sykehjem

55 50 70 30

​​Eli Julseth Birkhaug

Direktør Betanien sykehus

55 50 73 44

Frode Strøm


Frode Strøm

HR-direktør

55 50 70 07
Økonomidirektør Ketil Ragnhildstveit


Ketil Ragnhildstveit

Økonomidirektør

48 95 90 24

Kommunikasjonssjef Åse Meistad Skjellevik

​​​Åse Meistad Skjellevik

Kommunikasjonssjef 

41 26 09 42

IKT-sjef Atle Thorsheim


Atle Thorsheim

IKT-sjef

90 95 27 74

 Støttefunksjoner

Husøkonom Anette Taule

Anette Taule

Husøkonom

55 50 71 21

Kjøkkensjef Liv Hege Olsen


Liv Hege Olsen

Kjøkkensjef

55 50 71 26

Driftsjef Vidar Christiansen


Vidar Christiansen

Driftssjef

55 50 71 10