Utsnitt av toppen av skulpturen Livstreet som står utenfor Betanien rehabilitering og sykehjems lokaler i Bergen.

Idegrunnlag og verdier

Stiftelsen Betanien Bergen ble opprettet som diakonal institusjon ut fra et ønske om å praktisere den kristne tro i konkrete barmhjertighetsgjerninger. Det hele skjedde innenfor en kirkelig ramme ved at Metodistkirken i Norge stod som initiativtaker til Stiftelsen Betanien Bergen.

Stiftelsen Betanien Bergen eier og driver i dag Betanien barnehageBetanien rehabilitering og sykehjem, og Betanien sykehus.

 

Idegrunnlag

Idegrunnlaget er utgangspunktet for Stiftelsen Betanien Bergens virksomheter. Idegrunnlaget er ​felles med Stiftelsen Betanien Oslo og Betanien Hospital i Skien.

Stiftelsen Betaniens idegrunnlag er som følger:

 • Vi tror at Gud har skapt verden, menneskene og jordens ressurser.
 • Vi tror at Gud elsker alle mennesker like høyt, og har satt oss inn i et fellesskap hvor budet om nestekjærlighet gjelder.
 • Vi tror at vi har plikter som mennesker i forhold til Gud, verden og hverandre.
 • Vi tror at diakoni er tjeneste for Gud ved å tjene mennesket i Kristi ånd.
 • Vi tror at diakoni er både kirkens og den enkeltes ansvar.
 • Vi tror derfor at kristen omsorg gjelder hele mennesket, både fysisk, psykisk, sosialt og åndelig.

 

Verdier

Ut ifra vårt idegrunnlag, tror vi at Gud har kalt oss til å drive diakonal virksomhet ved Betanien barnehage, Betanien rehabilitering og sykehjem og Betanien sykehus. Vi har ​følgende kjerneverdier:

 • omsorg, som alltid setter brukernes behov i sentrum
 • helhetssyn på mennesket, der det vises respekt for hvert menneskes integritet og kulturelle bakgrunn
 • åpenhet for livets åndelige dimensjon
 • kreativitet i egen virksomhet
 • kvalitetsbevissthet i det faglige arbeid

 

Vi ønsker at disse verdiene skal prege all vår aktivitet.

 Ledergruppe

Per Martin Knutsen (foto: Bjørn Leirvik)

Per Martin Knutsen

Administrerende direktør

55 50 70 05

Anne Bjørkbom Knutsen - styrer i Betanien barnehage.Anne B. Knutsen

Styrer
Betanien barnehage

55 50 72 30
Hilde Hagenes Christensen

Hilde H. Christensen

Styrer Betanien rehabilitering og sykehjem

55 50 70 30

Eli Julseth Birkhaug - direktør ved Betanien sykehus

​​Eli Julseth Birkhaug

Direktør Betanien sykehus

55 50 73 44

Frode Strøm


Frode Strøm

HR-direktør

55 50 70 07
Økonomidirektør Ketil Ragnhildstveit


Ketil Ragnhildstveit

Økonomidirektør

48 95 90 24

Kommunikasjonssjef Åse Meistad Skjellevik

​​​Åse Meistad Skjellevik

Kommunikasjonssjef 

41 26 09 42

IKT-sjef Atle Thorsheim


Atle Thorsheim

IKT-sjef

90 95 27 74

 Støttefunksjoner

Husøkonom Anette Taule

Anette Taule

Husøkonom

55 50 71 21

Kjøkkensjef Liv Hege Olsen


Liv Hege Olsen

Kjøkkensjef

55 50 71 26

Driftsjef Vidar Christiansen


Vidar Christiansen

Driftssjef

55 50 71 10