Tastatur

Personvernombudet informerer og gir råd til virksomheten og ansatte om hvilke forpliktelser og rettigheter de har etter personvernregelverket.

​I tillegg til å gi råd og informasjon, skal personvernombudet blant annet:

  • Kontrollere virksomheten sin etterlevelse av personvernregelverket.
  • Gi råd om vurdering av personvernkonsekvenser.
  • Samarbeide med, og være kontaktpunkt for Datatilsynet.
  • Håndtere forespørsler fra, og bistå personer som er registrert i virksomheten.
  • Bidra til å sikre at virksomheten alltid har oversikt over behandlingen av personopplysninger.

 

Organisering og ansvar

Etter avtale mellom de private ideelle sykehusene med langtidsavtale med i Helse Vest RHF, deler Stiftelsen Betanien Bergen, herunder Betanien sykehus, personvernombud med følgende virksomheter:

  • Haraldsplass Diakonale Stiftelse, herunder Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS)
  • Solli DPS
  • Voss DPS
  • NKS Jæren DPS
  • Haugesund Revmatismesykehus

Personvernombudet opptrer som en uavhengig rådgiver og kan ikke instrueres av ledelsen eller andre i henhold til utføring av sine oppgaver.

Det er alltid virksomheten som er ansvarlig for å sikre at personopplysninger som behandles i virksomheten behandles innenfor rammene av gjeldende lover og regler.

 

Kontaktinformasjon

Ved forespørsel som gjelder innsyn, retting, sletting eller sperring av journal vises det til egne sider om pasientjournal.

Personvernombud Øivind Armando Reinertsen kan kontaktes på:


Ikke send sensitive eller fortrolige opplysninger pr. e-post.

Ansatte i virksomhetene anmodes om å bruke e-postadresse fra arbeidsgiver i kontakt med personvernombudet, ikke privat e-post.

Du kan også kontakte personvernombudet ved å sende post til følgende adresse:
Stiftelsen Betanien Bergen
Personvernombudet
Vestlundveien 23
5145 Fyllingsdalen

 Ledergruppe

Per Martin Knutsen (foto: Bjørn Leirvik)

Per Martin Knutsen

Administrerende direktør

55 50 70 05

Anne Bjørkbom Knutsen - styrer i Betanien barnehage.Anne B. Knutsen

Styrer
Betanien barnehage

55 50 72 30
Hilde Hagenes Christensen

Hilde H. Christensen

Styrer Betanien rehabilitering og sykehjem

55 50 70 30

Eli Julseth Birkhaug - direktør ved Betanien sykehus

​​Eli Julseth Birkhaug

Direktør Betanien sykehus

55 50 73 44

Frode Strøm


Frode Strøm

HR-direktør

55 50 70 07
Økonomidirektør Ketil Ragnhildstveit


Ketil Ragnhildstveit

Økonomidirektør

48 95 90 24

Kommunikasjonssjef Åse Meistad Skjellevik

​​​Åse Meistad Skjellevik

Kommunikasjonssjef 

41 26 09 42

IKT-sjef Atle Thorsheim


Atle Thorsheim

IKT-sjef

90 95 27 74

 Støttefunksjoner

Husøkonom Anette Taule

Anette Taule

Husøkonom

55 50 71 21

Kjøkkensjef Liv Hege Olsen


Liv Hege Olsen

Kjøkkensjef

55 50 71 26

Driftsjef Vidar Christiansen


Vidar Christiansen

Driftssjef

55 50 71 10