Flyfoto av Stiftelsen Betanien Bergens virksomheter.

​Stiftelsen Betanien Bergens styre består av:

 • Trond Søreide (styreleder 01.08.19-31.07.23)

 • Ingebjørg Myklebust (styremedlem 01.08.19-31.07.21)

 • Svein Jacobsen Veland (styremedlem 01.08.17-31.07.21)

 • Christian Skjelbred (styremedlem 01.08.19-31.07.23)

 • Ingull Grefslie (Metodistkirkens tilsynsprest for distriktet)

 • Linn-Therese Paus ansattvalgt representant 01.08.19-31.07.21)​

 • Irene Kandal (ansattvalgt representant 01.08.19-31.07.21)

 • ​Hildegunn Fosse (ansattvalgt representant 01.08.19-31.07.21)

 • ​Jan-Erik Fjukstad Hansen (varamedlem 01.08.16-31.07.21)

 • Vakanse (varamedlem 01.08.19-31.07.23)

 • Mona Norderud (ansattvalgt vararepresentant 01.08.19-31.07.21)

 • Monika Ligeti (ansattvalgt vararepresentant 01.08.19-31.07.21)​​