Skulpturen Livstreet står utenfor inngangen til Stiftelsen Betanien Bergen.

​Diakontjen​​este

Som et ledd i virkeliggjøringen av Stiftelsen Betanien Bergens idégrunnlag har Betanien rehabilitering og sykehjem en diakon.​

 

Samtale​​partner

Diakonen kan brukes som samtalepartner av pasienter, pårørende og ansatte. Diakonen har taushetsplikt, og samtalene vil være på pasientens premisser. 

 

Andakter og gudstj​enester

Gjennom året holdes det en ukentlig andakt, samt at det er noen gudstjenestetilbud gjennom året.

 

Båreandakt/s​​yning

Diakonen er tilgjengelig ved båreandakt og syning der det er ønskelig.   

 

Åpent kap​​ell

Betanien rehabilitering og sykehjem har et kapell som står åpent alle hverdager på dagtid. Rommet kan brukes av enkeltpersoner eller grupper.

 

Andre religioner og li​vssyn

Diakonen er behjelpelig med å opprette kontakt med andre trossamfunn der det er ønskelig.