• Koselig i byen

  Som frivillig ved Betanien rehabilitering og sykehjem er du med på å gjøre en forskjell for våre pasienter.
 • Kantinefest for beboerne en gang i måneden

  En gang i måneden steller vi i stand kantinefest med forskjellige tema for beboerne. Frivillige deltar i oppdekking, pynting, hente pasienter til og fra arrangementet.
 • Samarbeid med lag og foreninger

  Vi samarbeider med flere lag og organisasjoner som jevnlig besøker oss, for eksempel Nybø Brass som spiller for oss to ganger i året.
 • Vi holder oss i form

  Hvert år arrangeres Betanien-lekene for sykehjemspasientene. Vi legger også til rette for trim og aktivitet i avdelingene.
 • Møter på tvers av generasjoner

  Vi ønsker å samarbeide med våre omgivelser. Vi får ofte besøk av Betanien barnehage og har andre samarbeid med skoler, lag og foreninger.
https://www.betanien.no/rehabilitering-og-sykehjem/Bilderotator/tur-til-sentrum-med-frivillige.jpg
https://www.betanien.no/rehabilitering-og-sykehjem/Bilderotator/kantinefest.jpg
https://www.betanien.no/rehabilitering-og-sykehjem/Bilderotator/nybo-brass.jpg
https://www.betanien.no/rehabilitering-og-sykehjem/Bilderotator/betanien-lekene.jpg
https://www.betanien.no/rehabilitering-og-sykehjem/Bilderotator/generasjonssamarbeid.jpg

Organisert frivillighet siden 1991

Frivilligheten ved Betanien rehabilitering og sykehjem startet med en fremtidstenkende Betanien-søster som ønsket å gjøre noe godt for beboerne. I 1991 begynte hun sin videreutdanning og bestemte seg for å skrive sin hovedoppgave om muligheten for å invitere frivillige inn på sykehjemmet. Det ble hennes inspirasjon til å utvikle den frivillige innsatsen på Betanien rehabilitering og sykehjem blant annet gjennom eget nettverk, samarbeid med skoleklasser som kom inn i avdelingene, og turer ut av huset til kjente og kjære steder.

 

Kjekt å vite som frivillig på Betanien

Godt miljø

For oss på Betanien er det viktig å ta vare på de som gjøre en frivillig innsats hos oss med et godt fellesskap. Vi har årlig to samlinger, festmiddag og hyttetur for våre frivillige. I tillegg har vi informasjonsmøter to ganger i året hvor frivillige kan ta opp ulike saker og hvor vi diskuterer det kommende halvåret.

 

Hvem er de frivillige hos oss?

Betanien rehabilitering og sykehjem er interessert i å komme i kontakt med personer som liker å være sammen med eldre mennesker.

Frivillige hos oss er alle som ønsker å gjøre en forskjell for andre. Kanskje du har en hobby, interesse eller bare et stort hjerte som kan glede andre? Vi samarbeider med flere lag og foreninger som besøker oss, i tillegg til frivillige som er direkte knyttet til Betanien rehabilitering og sykehjem.

Frivillighet er en verdi i seg selv, du bidrar med din tid, kreativitet, omsorg og medmenneskelighet til å gjøre hverdagen litt bedre for mennesker i en sårbar livssituasjon. Kom som du er og bidra på din unike måte.

 

Våre verdier

Frivillighet har alltid vært en naturlig del av Stiftelsen Betanien Bergen gjennom den diakonale tankegangen om å være i tjeneste for mennesker, og våre kjerneverdier omsorg, helhetssyn, åpenhet, kreativitet og kvalitetsbevissthet. Vi ønsker å gjøre en forskjell med frivillighet ved å legge til rette for at våre beboere kan ha et variert aktivitetstilbud, og at flest mulig av dem kan delta. De frivillige gir oss mulighet til å møte beboerne med fokus på deres ønsker og behov for en verdig alderdom.

 

Bli frivillig

Det er mye å finne på som frivillig og dine ønsker og ideer er tas imot med takk. Gjennom samtale med aktivitets- og frivillighetskoordinator finner vi frem til oppgaver som passer for deg når du kan.

 

Eksempler på noen av mange flere aktiviteter hvor du som frivillig kan delta er:

 • Turgrupper i nærmiljøet eller sansehagen vår
 • Bakegrupper
 • Trimstund
 • Håndarbeidsgrupper
 • Bingo eller spill
 • Besøksvenn
 • Kantinefester
 • Gutteklubb
 • Konserter, sang og musikk

 

Fordeler og rettigheter du har som frivillig hos oss

 • Opplæring i frivillig arbeid
 • Informasjon og oppdateringer om frivilligheten ved Betanien rehabilitering og sykehjem
 • Samtaler med aktivitets- og frivillighetskoordinator/aktivitør etter behov
 • Et godt miljø hvor du blir møtt med respekt
 • Attest for frivillig arbeid ved sykehjemmet om ønskelig
 • Deltagelse på arrangementer med faglig- og kulturelt påfyll regi av Stiftelsen Betanien Bergen og Bergen kommune

 Kontakt

         

Kristine Drake

Frivillighetskoordinator

Tlf. 90 85 60 78

No content found

 Avdelingskalender

​I tillegg til fellesaktivitetene har hver enkelt sykehjemsavdelingen også en egen aktivitetskalender: