To menn snakker og smiler på dagavdelingen ved Betanien rehabilitering og sykehjem.

Aktivitetssenter

Aktivitetssenteret gir et tilbud om dagopphold for eldre i Fyllingsdalen bydel i Bergen. Avdelingen har plass til 20 brukere hver ukedag.

 

Hvem kan benytte seg av tilbudet?

Aktivitetssenteret skal være et tilbud til hjemmeboende eldre som i utgangspunktet er selvhjulpne, men som kan trenge praktisk bistand og hjelp til enkle helsetjenester.

 

Hva gjør vi?

Aktivitetssenteret har som mål å stimulere den enkelte bruker både fysisk, sosialt, mentalt og ernæringsmessig. Dette gjør vi blant annet gjennom god mat, sosialt felleskap og aktiviteter som enkel trim, svømming, sangstunder, bingo, bowling, quiz, turer, med mere.

Aktivitetssenteret samarbeider med hjemmetjenesten og har medisinutdeling og tilbud om enkle helsetjenester.

 

Transport

Brukerne av aktivitetssenteret blir hentet i sine hjem mellom kl. 08.00-09.00 og kjøres hjem igjen fra kl. 13.45.

 

Egenandel

Brukere av aktivitetssenteret må betale en egenandel etter gjeldende satser i kommunen. Over​sikt over egenandelssatser, finner du på Bergen kommunes hjemmesider.

 

Søk plass

Tildeling av plass skjer ved søknad til forvaltningsenheten i bydelen. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her​. 

​Kontakt oss på tlf. 55 50 71 05.

 Leder

Anne-Brit Gjøvåg - avdelingsleder for dagavdelingen ved Betanien rehabilitering og sykehjem.

Anne-Brit Gjøvåg

Avdelingsleder
aktivitetssenteret

Tlf. 55 50 71 05