Helsepersonell ved Betanien rehabilitering og sykehjem holder på med medisinutdeling.

Rehabilitering ved Betanien rehabilitering og sykehjem

Rehabiliteringsavdelingen på Betanien rehabilitering og sykehjem har 25 senger. Avdelingen har 1 dobbeltrom, mens de resterende rommene er enerom. Alle rommene har eget bad med dusj og toalett.

Avdelingen er delt inn i 3 grupper. Som pasient hos oss vil du få din egen primærkontakt og sekundærkontakt.

Besøkstid

Vi har følgende besøkstider:

  • Mandag-fredag kl.17.00-20.00
  • Lørdag-søndag kl. 13.00-20.00 (gjelder også helligdager)

 

Måltider 

Måltidene spises i spisestue hvor vi har buffet. Som pasient skal du forsyne deg selv i den grad du klarer det.

 

Tidene for måltider er:

  • Frokost: 08.00-09.30
  • Lunsj: 12.00-13.00
  • Middag: 16.00-17.00
  • Kvelds: 19.30-20.15

 

Rehabilitering og trening

Rehabilitering og trening er alt en gjør i løpet av hele døgnet i avdelingen. Vi har treningsrom i avdelingen som brukes til egentrening på ettermiddager og helger. I tillegg til treningen i avdelingen, får du daglig behandling hos fysioterapeut og hos ergoterapeut etter behov.

Når du er inne til rehabilitering hos oss kan være med på alle fellesarrangement som arrangeres på huset, for eksempel konserter, underholdning og andakter. Vi har også samarbeid med musikkterapeuten som har ukentlig sangstund i avdelingen.

 

Tett samarbeid

Betanien rehabilitering og sykehjem har tett samarbeid med Bergen kommune, helse- og sosialtjenesten, avdeling for pleie og omsorg i de ulike bydelene, samt fysioterapi- og ergoterapitjenesten. I løpet av oppholdet avholdes det diverse møter med de ulike instanser etter behov. Dette gjøres for å kunne gi deg som pasient et best mulig tilbud hjemme når du er utskrivningsklar.

​Kontakt oss på tlf. 55 50 70 50.

 Leder

Hilde Gunn Sanden - avdelingsleder på rehabiliteringsavdeling 2A ved Betanien rehabilitering og sykehjem. 

Hilde Gunn Sanden

Avdelingsleder 
2A

Tlf. 55 50 70 45