Sykepleier går forbi et oppholdsrom på rehabiliteringsavdelingen ved Betanien rehabilitering og sykehjem.

Legetjenester ved rehabilitering

Når du skrives inn til et rehabiliteringsopphold, vil en av avdelingens to overleger undersøke deg. Den samme legen vil følge opp din helsemessige utvikling i løpet av oppholdet. Den medisinske oppfølgingen vil være fokusert på helseproblemet som er hovedårsaken til rehabiliteringsoppholdet. Problemer som ikke direkte berører den rehabiliterende behandlingen, bør tas opp med fastlegen din.

På rehabiliteringsavdelingen er legetjenesten beregnet til 1,5 årsverk. Som en konsekvens av dette, vil du ikke alltid få snakke med legen samme dag du ber om det, om problemet kan vente litt. Blir du derimot akutt syk, vil du få snarlig legetilsyn.

​Kontakt oss på tlf. 55 50 70 50.

 Leder

Hilde Hagenes Christensen - styrer ved Betanien rehabilitering og sykehjem.

Hilde H. Christensen

Styrer Betanien rehabilitering og sykehjem

 Tlf. 55 50 70 30