En rehabiliteringspasient trener armstyrken sammen med en fysioterapeut ved Betanien rehabilitering og sykehjem.

Hvordan søker om rehabilitering?

Tilbudet om rehabiliteringsopphold Betanien rehabilitering og sykehjem er byomfattende og målgruppen er personer i alderen 18​-75 år.

 

For at søknaden skal bli behandlet må den minimum inneholde:

 

Hvor sender jeg søknaden? 

Søknad om plass på rehabiliteringsavdelingen ved Betanien rehabilitering og sykehjem skal sendes forvaltningsenheten i den bydelen du som søker/pasient har bostedsadresse.

 

Søknader som ikke er tilstrekkelig utfylt, vil bli returnert. Forvaltningsenheten i den enkelte bydel vurderer om de selv kan gi det beste tilbudet til søker/pasient, eller om de sender søknaden til Betanien rehabilitering og sykehjem.

 

Betanien rehabilitering og sykehjem forventer at søker/pasient er:

  • Undersøkt av lege
  • Motivert for aktiv trening og behandling
  • Har muligheter for bedret funksjon

 

Når behandles søknadene? 

Rehabiliteringsavdelingen ved Betanien rehabilitering og sykehjem har vurderingsmøte hver onsdag. Søknader bør være oss i hende mandagen før.

 

Hvem kan jeg kontakte om jeg har spørsmål angående søknaden? 

Ved spørsmål angående søknad kan du ringe 55 50 70 45 mandag-onsdag og 55 50 70 35 torsdager-fredag.

 Spørsmål?

Ved spørsmål angående søknad kan du ringe 55 50 70 45 mandag-onsdag og 55 50 70 35 torsdager-fredag.

 Leder

Hilde Gunn Sanden - avdelingsleder på rehabiliteringsavdeling 2A ved Betanien rehabilitering og sykehjem.

Hilde Gunn Sanden

Avdelingsleder 
2A

Tlf. 55 50 70 45