Helsepersonell i bevegelse ved Betanien rehabilitering og sykehjem.

Sosionom 

Rehabiliteringsavdelingen ved Betanien rehabilitering og sykehjem har en sosionom tilknyttet avdelingen.

Det kan ha stor betydning for rehabiliteringen hvordan du mestrer dine praktiske og personlige problemer. Sosionomen forsøker å bruke sin faglige kompetanse til å øke din og nærmiljøets evne og mulighet til å mestre en forandret livssituasjon.

 

Sosionomens arbeidsområder:

  • Informasjon og råd om rettigheter, stønader og ytelser
  • Bistand ved søknader, for eksempel ved søknad om ny bolig, tjenester fra pleie og omsorg, søknad om transporttjeneste, søknader til NAV osv.
  • Formidle kontakt med offentlige og private hjelpeinstanser
  • Informere og bistå ved eventuelle økonomiske problemer

​Kontakt oss på tlf. 55 50 70 50.

 Leder

Hilde Hagenes Christensen - styrer ved Betanien rehabilitering og sykehjem.

Hilde H. Christensen

Styrer Betanien rehabilitering og sykehjem

 Tlf. 55 50 70 30