Fysioterapeut og rehabiliteringspasient trener på treningsrommet ved Betanien rehabilitering og sykehjem.

Fysioterapi ved rehabilitering

Pasienter som er innlagt ved rehabiliteringsavdelingen får tilbud om fysioterapi alle ukedager. Behandlingen er primært individuell, men kan også foregå i grupper. Trening kan foregå i fysioterapiavdelingen, i basseng, i rehabiliteringsavdelingen eller ute i terrenget.

 

Tett samarbeid

Fysioterapeutene samarbeider tett med personalet på rehabiliteringsavdelingen slik at det legges til rette for trening/rehabilitering for pasienten også utenom tiden han/hun er sammen med fysioterapeuten.

 

Hva slags fysi​oterapitilbud får jeg?

Fysioterapitilbudet er allsidig og tiltakene tilpasses den enkelte. Tilbudet kan være:

  • trening for å øke styrke
  • bedring av balansen
  • å øke kondisjon og utholdenhet
  • å fremme en sikker gange
  • ferdsel i ulent terreng
  • fallforebygging
  • trening på å komme opp fra gulvet
  • trening på å komme inn og ut av seng
  • trening på komme fra sittende til stående stilling
​Kontakt oss på tlf. 55 50 71 30/31.

 Leder

Hilde Hagenes Christensen - styrer ved Betanien rehabilitering og sykehjem.

Hilde H. Christensen

Styrer Betanien rehabilitering og sykehjem

 Tlf. 55 50 70 30