Nærbilde av hjul på rullestol ved Betanien rehabilitering og sykehjem.

​Ergoterapi for sykehjemspasienter

De tre sykehjemsavdelingene på Betanien rehabilitering og sykehjem​ har til sammen 0,5 årsverk for ergoterapeut. 

 

Hjelpemidler

Tilbudet til sykehjemsbeboerne består hovedsakelig av tilpassing av hjelpemidler.

Målet er at sykehjemsbeboerne skal kunne fungere best mulig på tross av fysiske begrensninger og oppleve best mulig livskvalitet i hverdagen.

Sykehjemsbeboerne får tilpasset hjelpemidler etter behov og ut ifra hvilke hjelpemidler som blir dekket av NAV. Dette kan være er personlige hjelpemidler som rullestol og trykkavlastende pute, ganghjelpemidler og kommunikasjonshjelpemidler.

Behovet kartlegges i samarbeid med pleiepersonalet. Det sendes søknad til NAV og hjelpemidlene tilpasses til hver enkelt beboer. Oppfølging som videre tilpassing av hjelpemidlene og reparasjoner gis når det er behov for det.

​Kontakt oss på tlf. 55 50 71 40/41.

 Leder

Hilde Hagenes Christensen - styrer ved Betanien rehabilitering og sykehjem.

Hilde H. Christensen

Styrer Betanien rehabilitering og sykehjem

 Tlf. 55 50 70 30