Fysioterapeut trener med sykehjemsbeboer i trappen ved Betanien rehabilitering og sykehjem.

Fysioterapi for sykehjemsbeboere 

De tre sykehjemsavdelingene ved Betanien rehabilitering og sykehjem i Bergen betjenes av en 50 % fysioterapistilling. Fysioterapi prioriteres til beboere med behov for og potensial til å vedlikeholde og forbedre sitt fysiske funksjonsnivå.

​Kontakt oss på tlf. 55 50 71 30/31.

 Leder

Hilde Hagenes Christensen - styrer ved Betanien rehabilitering og sykehjem.

Hilde H. Christensen

Styrer Betanien rehabilitering og sykehjem

 Tlf. 55 50 70 30