Gøy med bowling på Betanien rehabilitering og sykehjem.

Velkommen til avdeling 2B 

Avdeling 2B ved Betanien rehabilitering og sykehjem er spesielt tilrettelagt for pasienter med langtkommen demenssykdom.

Vi har plass til 26 pasienter fordelt på 22 enerom og 2 dobbeltrom. Alle rommene har bad med dusj og toalett.

 

Målsetting

Å bedre livskvaliteten til den enkelte beboer ved å bidra til at beboeren bevarer

  • sin identitet
  • sitt egenverd
  • og sin selvstendighet så lenge som mulig.

 

Et hjem i sykehjemmet

Vi ønsker at pasientene sammen med sine pårørende kan være med og skape sitt hjem i sykehjemmet, og oppmuntrer derfor til at de får med seg kjente møbler, bilder, tekstiler og lignende. Et fotoalbum med kjære minner fra barndom til voksen alder er nyttig.

 

Organisering av avdelingen

For å ivareta de dementsykes behov for et lite og oversiktlig miljø, har vi organisert avdelingen i tre grupper med 8-9 pasienter på hver. Vi har tre stuer, der pasientene kan spise sine måltider i tilrettelagte fellesskap sammen med personalet.

Det er direkte utgang til felles sansehage fra avdelingen.

 

Fagkompetanse

Vi har god fagkompetanse blant pleiepersonalet. Disse er sykepleiere, vernepleiere og hjelpepleier/helsefagarbeidere. Det er også to aktivitører med fagutdannelse tilknyttet de tre sykehjemsavdelingene.

Avdelingen har legevisitt hver mandag. Andre yrkesgrupper vi samarbeider med er musikkterapeut, fysioterapeut, ergoterapeut, diakon og prest.

​Kontakt oss på tlf. 55 50 70 70.

 Leder

Hilde Lind Grinde - avdelingsleder på sykehjemsavdeling 2B ved Betanien rehabilitering og sykehjem.

Hilde Lind Grinde

Avdelingsleder
2B

Tlf. 55 50 70 65

No content found
​I tillegg til aktivitetene som skjer på avdelingen, er det fellesaktiviteter for alle sykehjemsavdelingene​ som du finner i oversikten under​.
No content found