http://www.betanien.no/Rotatorbilder/hospitalet-betanien-rontgen.jpg
http://www.betanien.no/Rotatorbilder/hospitalet-betanien-kirurgi-og-gynekologi.jpg
http://www.betanien.no/Rotatorbilder/betanien-sykehus-laboratorie-og-rontgensenter.jpg
 

http://www.betanien.no/Rotatorbilder/hogskolen-betanien-bachelor-sykepleie.jpg
http://www.betanien.no/Rotatorbilder/hogskolen-betanien-forelesning-sykepleie-og-helsefag.jpg
http://www.betanien.no/Rotatorbilder/hogskolen-betanien-student-kantine.jpg
 

http://www.betanien.no/Rotatorbilder/hospitalet-betanien-sykehjem-og-rehabilitering.jpg
http://www.betanien.no/Rotatorbilder/betanien-rehabilitering-og-sykehjem-fysioterapi.jpg
http://www.betanien.no/Rotatorbilder/fundacion-betanien-basseng.jpg
 

http://www.betanien.no/Rotatorbilder/betanien-barnehage-natur-og-friluftsliv.jpg
http://www.betanien.no/Rotatorbilder/betanien-barnehage-mye-ute.jpg
http://www.betanien.no/Rotatorbilder/betanien-barnehage-trygt-miljo.jpg
Logo til kjernejournalen
1. mars fikk innbyggere på Vestlandet tilgang til egen kjernejournal hvor du selv kan legge inn viktige helseopplysninger som kan være viktig i en kritisk situasjon.

Helsepersonell får tilgang til kjernejournalen din i april. Logg inn på kjernejournalen din.