Utvikling med lek og lyst

De voksne i Betanien barnehage ønsker å være spennende og deltakene lekekamerater, så vel som rollemodeller barna kan se opp til

​De voksne i Betanien barnehage ønsker å være spennende og deltakene lekekamerater, så vel som rollemodeller barna kan se opp til og følge. Foto: Betanien barnehage.

Åse Meistad Skjellevik
26.01.2018

Hvert barnehageår velger barn og voksne i Betanien barnehage et satsingsområde. I 2017-2018 er det Lekelyst som står i fokus, samtidig som de skal utvikle et inspirerende leke- og læringsmiljø for alle barn.

Bakgrunnen for årets satsingsområde er at barnehagen er opptatt av lek og lekens betydning for barns utvikling. Lekelyst er resultatet av en magisk eventyrperiode i februar i fjor.
- Eventyrperioden, hvor vi jobbet med Hakkebakkeskogen, var fantastisk for både barn og voksne. Stemningen var magisk, og det var det vi spilte videre på. Det var utfordrende å tenke magisk i en pedagogisk sammenheng siden det ikke er et relevant begrep for barnehagen, så da begynte vi å stille oss ulike spørsmål som: Hva er lek? Hva er barna opptatt av? Hva har barna lyst til? Da en av de ansatte foreslo Lekelyst var det klart at det var det satsingsområdet skulle hete, forteller pedagogisk leder på Sørstuen, Marius Pedersen.

 

Mål om å utfordre og inspirere

I barnehagen jobber de med periodevise tema som skal gjenspeile satsingsområdets mål: Barnehagen skal utfordre og inspirere barnas lekelyst. Barnehagen har også definert delmålene:

  1. Barna har tid og rom til lek.
  2. Barna har utstyr og materiell til leken de er opptatt av.
  3. Barna medvirker i utvikling av lekearenaene.
  4. Barna får gode og varierte sanseopplevelser.
  5. Barna møter deltakende og engasjerte voksne.

 

Det at Betanien barnehage har en åpen løsning med aldersblandete grupper kan være utfordrende når man skal jobbe mot målene.
- Det er veldig mye positivt med at vi har barn i alderen 1-6 sammen, men det utfordrer oss til å av og til tenke annerledes når vi skal utfordre og inspirere alle barna, sier Pedersen.

 

Utviklingsprosjekt som passer

Betanien barnehage er en av 22 barnehager i Bergen kommune som fikk være med i utviklingsprosjektet Inspirerende leke- og læringsmiljø for alle barn. Pedersen, som er prosjektleder, forteller at barnehagen bare måtte søke om å delta fordi prosjektet passet så godt sammen med satsingsområdet Lekelyst.
- Vi fikk tilbakemelding om at prosjektet passet helt perfekt for oss. Det skal utfordre oss voksne til å reflektere rundt vår rolle og hva det vil si å være en inspirerende og deltakende voksen, samtidig som vi reflekterer over hvordan vi presenterer barnehagen som et leke- og læringsmiljø, sier Pedersen.

I prosjektskissen finner man de samme målene som er brukt i årets satsingsområde.
- De som er prosjektansvarlige i kommunen har gitt oss spesielt god tilbakemelding på ordet lekelyst. De likte at det var så positivt ladet og godt rettet inn mot barnas hverdag. De likte også det at vi hadde satt fokus hele aldersgruppen 1-6 og at vi er bevisste på at vi har en litt annerledes hverdag enn det andre barnehager har, forteller Pedersen.

 

Stabilt personale

Betanien barnehage har et stabilt personale hvor de fleste har jobbet der i mange år. I tillegg har de et gjennomsnittlig sykefravær på under 2 % og har derfor lite vikarer.
- Personalet har gode vaner og jobber godt sammen, men det være utfordrende om vi kjører oss fast i rutinene våre. Utviklingsprosjektet tvinger oss til å reflektere over dette, og det er spennende å få innspill fra andre som ser barnehagen med nye øyne. Selv om det kanskje er litt skummelt med endringer som får oss ut av komfortsonen, kan det hjelpe oss på veien mot målet, sier Pedersen.

 

Mye kreativitet

Marius Pedersen har med seg tre andre fra personalet prosjektgruppen, men utviklingsprosjektet har også et par inspirasjonskvelder for hele personalet. Pedersen merket en forskjell i engasjementet til personalet etter inspirasjonskvelden i høst.
- Da vi fikk plass i prosjektet snakket vi om hvor kjekt det kom til å bli, men etter inspirasjonskvelden i høst merket vi i prosjektgruppen at personalet var mer trigget. Det er veldig mange kreative i personalet som har mange ideer. Vi som er i prosjektgruppen har faktisk måtte holde litt igjen for å sikre at vi går igjennom alle fasene. Først er det refleksjon før vi går videre i planleggingsfasen. Det har begynte å skje noen endringer nå, og flere skal de bli utover våren, forteller Pedersen.

 

Barna vil merke en forskjell

Utviklingsprosjektet skal komme barna til gode, og Pedersen tror de vil merke en forskjell.
- Jeg tror de vil merke mye på det fysiske innemiljøet og hvordan barnehagen er formet og tilpasset visuelt. Jeg håper også at de føler at deres mening betyr noe i formingen av barnehagehverdagen, og at vi voksne blir spennende og mer deltakende lekekamerater, samtidig som vi er en rollemodeller de kan se opp til og følge, avslutter Pedersen.